Tarieven Diëtiste

Dieetadvisering is voor drie uur per kalenderjaar opgenomen in de basisverzekering. Houd er rekening mee dat deze vergoeding wordt verrekend met uw eigen risico. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico, de kosten van de diëtist worden dan ook niet voor u in rekening gebracht. Ook vallen de ziektebeelden die onder de ketenzorg vallen buiten het eigen risico, het gaat hierbij om Diabetes, COPD en CVRM. Vraag bij uw huisarts of praktijkondersteuner na of u valt onder de ketenzorg.

Naast de basisverzekering is er een mogelijkheid om met een aanvullende verzekering een extra vergoeding te krijgen. Deze vergoeding verschilt per verzekering. Controleer hiervoor uw polisvoorwaarde of neem contact op met uw verzekeraar.

De tarieven voor de diëtist zijn landelijk vastgelegd in contracten met de zorgverzekeraars. Dit tarief zal dan ook gehanteerd worden. Voor behandeling die buiten de vergoeding van de zorgverzekeraar valt, zal het bedrag van 60 euro per uur worden gehanteerd. Per 1-1-2021 zal dit, conform de landelijke tarieven, 70 euro per uur worden.

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:

  1. Contacttijd: de tijd waarbij u aanwezig bent.
  2. Individueel dieetvoorschrift: de tijd die nodig is voor het analyseren van voedingskundige, diëtistische en medische gegevens, het eventueel berekenen van de voeding en het samenstellen van een persoonlijk advies. Hier bent u doorgaans niet bij aanwezig. Deze tijd maakt deel uit van de behandeling.

Een consult bestaat uit contact tijd en indien nodig een individueel dieetvoorschrift. De totaal bestede tijd wordt altijd afgerond op kwartieren.

Start met typen en druk op enter om te zoeken