Kindercoaching

Leef en Groei! is de kindercoachpraktijk van Marjolein Heijmen. Heb je opvoedvragen of maak je je zorgen over de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van je kind? Wat maakt dat je kind boos, verdrietig of onzeker is? In mijn kindercoachingspraktijk kijken we samen waar dit gedrag vandaan komt en welke begeleiding het beste bij jouw kind past!

Waar helpt een kindercoach je bij?
Elk kind verdient een kindercoach! Waarom? In de drukke maatschappij waarin kinderen opgroeien moet er veel en ligt het tempo hoog. Tijd om een pas op de plaats te maken en aandacht aan jezelf te besteden is er te weinig. Daarbij loopt iedereen wel eens tegen problemen aan. Misschien heb je opvoedvragen of maak je je zorgen over de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van je kind. Faalangst, een laag zelfbeeld, boosheid, hoogsensitiviteit of problemen op school…. Dit zijn allemaal problemen die een kind behoorlijk kunnen belemmeren. Herken je je kind niet in één van deze kenmerken, maar zit hij toch niet lekker in zijn vel, ook dan kun je bij mij terecht! Samen kijken we naar het gedrag en naar waar het vandaan komt. Wat maakt dat je boos, verdrietig of onzeker bent? Welke hulp heb je nodig om jezelf te ontwikkelen?
Ben je nieuwsgierig geworden naar wat ik je voor kan doen en hoe ik te werk ga, lees dan verder onder de kopjes coaching en aanbod.

Ieder kind is bijzonder en maakt zijn of haar reis op zoek naar zichzelf!

 

Over mij

Mijn naam is Marjolein Heijmen (1982), ik ben getrouwd en moeder van 3 prachtige kinderen. Na het afronden van mijn studie Pedagogische Wetenschappen besloot ik de overstap te maken naar het onderwijs. Ruim 10 jaar ben ik werkzaam geweest als juf, bouwcoördinator en Intern Begeleidster en dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Daarnaast ben ik al bijna 7 jaar moeder en bovenal ben ik ook mens. In deze periode heb ik voor mezelf gezocht naar mijn eigen talenten en kwaliteiten en deze steeds verder ontwikkeld.
In de afgelopen jaren, waarin ik met heel veel kinderen en hun ouders heb gewerkt, heb ik ontdekt dat ik graag nog heel veel meer kan en wil betekenen. Kinderen stralen voor mij zoveel uit; nieuwsgierigheid, eerlijkheid, puurheid, de wil om zich te ontwikkelen. Maar kinderen hebben ook veel nodig; naast aandacht en tijd is dat ook dat ze zich gezien en gehoord voelen en dat ze mogen zijn wie ze zijn. Het is daarom belangrijk dat kinderen tijd en ruimte krijgen om zichzelf te leren kennen, te zoeken naar wie ze zijn en wat ze willen, zodat ze zich vanuit hun talenten kunnen ontwikkelen. Als kindercoach help ik daarbij.
Ieder kind is bijzonder en maakt zijn of haar eigen reis op zoek naar zichzelf. Ik vind het daarbij belangrijk dat kinderen rust en vertrouwen bij mij ervaren, zodat ze zichzelf kunnen zijn. Mijn kracht is dat ik ieder kind als uniek en bijzonder ervaar en altijd uitga van wat een kind al in zich heeft. Daarbij kan ik, door mijn ervaring in het onderwijs, ook een brug slaan tussen thuis en school.

Coaching

Tijdens mijn opleiding leerde ik dat kindercoaching te vergelijken is met een koets. En ook in een eeuwenoude anekdote blijkt de koets als metafoor gebruikt te worden voor kindercoaching. Sylvia van Zoeren koppelde aan de anekdote van de koets met paarden ook nog de emoties. Daarom heb ik de anekdote en de metafoor van de koets opnieuw herschreven. Het volgende verhaal maakt op een prachtige manier helder waarom kindercoaching te vergelijken is met een koets;
Er is een prachtige koets en voor deze koets lopen 4 paarden, uniek en ieder anders op zijn eigen manier. Op de bok van de koets zit de koetsier. Hij bestuurt de paarden. Iedere dag haalt hij passagiers op en iedere dag is de reis anders. Immers de passagier bepaalt de reis.
De koets gaat door prachtige landschappen maar ook over hobbelige wegen. Soms komt de koetsier obstakels tegen. De veerkracht van de koets zorgt ervoor dat de obstakels met minder moeite genomen kunnen worden en juist daar moet de koetsier de paarden extra goed sturen. Echter de paarden zijn allemaal anders en reageren ook anders. 

Er is een paard dat kwaad is, hij stampt vooruit. Er is een paard dat bang is en dit paard houdt juist de pas in. Er is een paard dat vol vreugde vooruit gaat, maar daardoor veel harder loopt dan de anderen. En tot slot is er een paard dat verdrietig is. Hij huilt tranen met tuiten en moet door de andere paarden meegevoerd worden.
In de koets zit een passagier. Die hotst en botst alle kanten op! Als de koets meer veerkracht zou hebben én de koetsier zijn paarden zou kennen en hij zou ze op de juiste manier mennen, dan zou de koets soepel langs de obstakels gaan en zou de koets overeind blijven en de passagier ongedeerd!

Dit verhaal maakt duidelijk dat ieder paard obstakels kan tegenkomen, maar dat wanneer het paard door de koetsier gekend wordt, de koetsier het paard goed kan mennen. Als de koetsier zijn paarden kent, kan hij vooral hun kwaliteiten (hun vermogen) benutten. Die kwaliteiten zijn er, ze hebben alleen sturing nodig. De koetsier verkent de kwaliteiten van de paarden, waardoor het bewustzijn van de paarden versterkt wordt. De koetsier is tevens de verbinding tussen de passagier, die de reis en daarmee zijn doel bepaalt en zijn wensen en verlangen kenbaar maakt, en het vermogen van de paarden.

En zo is het voor kinderen precies hetzelfde! Ook zij komen obstakels, levenslessen, tegen en kunnen deze vanuit hun eigen kwaliteiten aan. Door uit te gaan van wat de mogelijkheden in het kind zelf zijn, kan het vermogen van het kind vergroot worden. En dit betekent dat kinderen obstakels, met hulp, kunnen overwinnen. Echter wanneer de koets niet meer verder kan, omdat de koetsier zich niet bewust is van het vermogen dat er is, komen ouders en kinderen bij een kindercoach. De kindercoach kan je dan helpen om je bewustzijn te vergroten en verbinding te maken met dat wat je wil als passagier van de koets en dat wat je al aan vermogen bij je hebt!

Mijn werkwijze
Als kindercoach werk ik oplossingsgericht. Dit betekent dat ik niet uitga van ‘problemen’, maar juist samen met het kind en de ouders op zoek ga naar kwaliteiten, talenten en mogelijkheden. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen en leert het kind zichzelf steeds beter kennen.
Door je bewust te zijn van je talenten en je kwaliteiten, kun je vanuit je eigen kracht, en met mijn hulp, de stappen maken die nodig zijn, om je verder te ontwikkelen. Met zorg en aandacht volg je dus je eigen traject. Dit kan kortdurend zijn of wat langer, afhankelijk van de hulpvraag. Na het intakegesprek bepalen we samen hoe we verder gaan. Ik werk dus niet vanuit een vast plan van aanpak, maar we kijken naar welke begeleiding het beste bij jouw kind past!

Aanbod

Coaching van kinderen vanaf ongeveer 10 jaar
Vanaf een jaar of 10 kunnen kinderen prima gecoacht worden. Ze hebben dan een bepaalde mate van bewustwording en stellen zich open voor begeleiding. Zoals al eerder beschreven werk ik tijdens de coaching vanuit een uniek traject, waarbij ik allerlei activiteiten en werkvormen, zoals het Coachee-spel en de gevoelsmonsters, inzet. We werken in ieder geval vanuit hoofd (denken), hart (voelen) en lijf (bewegen). Over het algemeen werk ik na het intakegesprek minimaal 2 á 3 keer met het kind, waarna we verder bepalen wat nodig is.


Coachee-spel

Coaching van jonge kinderen
Voor jongere kinderen geldt dat ik op een andere manier met hen werk. Tijdens het spelen en observeren van jonge kinderen, zie je erg veel. Alles wat het kind dan laat zien, ervaart en voelt, neem ik mee in het gesprek met  ouders.

Ouderbegeleiding
Wanneer ouders zelf tegen dingen aanlopen of opvoedvragen hebben, kan ik ouders coachen. Zij zijn immers ook kind geweest en hebben dezelfde zoektocht gemaakt naar wie ze zijn en wat ze kunnen en vaak hebben zij daarbij toen geen hulp gehad. Door nu de ouders te coachen, hebben zij opnieuw de kans om hun kwalitieiten te ontdekken en te versterken. Dit kunnen zij vervolgens inzetten in de omgang met hun kind. Want waar ieder kind uniek en bijzonder is, geldt dit ook voor ouders! En hoe mooi is het dat ouder en kind (weer) in hun eigen kracht staan!

Beelddenktraining
Naast coaching bied ik ook de beelddenktraining Rechts Inhalen aan. Deze training is uitstekend geschikt voor kinderen die op een andere manier leren, namelijk vanuit beelden. Ons onderwijs is vooral talig ingericht en beelddenkers hebben meer visuele ondersteuning en soms een andere aanpak nodig. Met deze methode bied ik kinderen de handvatten om onder andere taal, rekenen, wereldoriëntatie en plannen op een andere manier aan te pakken. Ook hier volgen we een eigen traject afhankelijk van wat er nodig is. Dit kan variëren van minimaal 4 tot 10 of meer bijeenkomsten.

Op dit moment bied ik de coaching en beelddenktraining aan op woensdag en donderdagochtend van: 08.30-09.15 uur 09.30-10.15 uur 10.30-11.15 uur 11.30-12.15 uur

In overleg kan op een andere dag of avond een afspraak gemaakt worden voor een intake- of evaluatiegesprek.

De Sterrenreis
Wat is de Sterrenreis?
Een ‘reis naar de ster in jezelf’… een creatieve en talentgerichte ontdekkingsreis, waarbij kinderen vanaf 8 jaar op zoek gaan naar vragen als:
– wie ben ik
– wat kan ik
– wat wil ik

De Sterrenreis is gebaseerd op het boek ‘de Sterrenplukmachine’ (www.desterrenplukmachine.nl), beiden geschreven door Gerdien Jansen. Hieronder zie je een filmpje van de Sterrenreis gegeven door Gerdien Jansen.

Wanneer ik met de kinderen op reis ga, leren ze onderweg veel over zichzelf en ontdekken ze wat hun dromen en wensen zijn. In deze training werken we vooral aan het welbevinden van de kinderen, help ik de kinderen om meer (zelf)vertrouwen op te doen en zichzelf beter te leren kennen. Door te werken vanuit talenten en deze te versterken, groeien kinderen. En groei maakt sterk, sterk maakt krachtig en krachtig maakt veerkrachtig.. een talent dat je zo nodig hebt in deze maatschappij waarin zoveel van je gevraagd wordt; een talent dat met regelmaat zorgt dat je valt…. we vallen allemaal…maar met voldoende veerkracht weet je hoe je op moet staan! Ik wijs af en toe de weg, nodig de kinderen uit om eigen keuzes te maken en hierop te vertrouwen, ga met de kinderen naar buiten en ontdek wat de talenten van de kinderen zijn. Ook  bespreken we de sterrenbeelden, leren ze van alles over de vier elementen (aarde, water, vuur en lucht) en ervaren ze wat muziek en de natuur je kunnen vertellen en verduidelijken.

De Sterrenreis is een groepstraining met oog voor het individu.De kinderen zijn onderdeel van een groep en moeten zich daarin leren bewegen. Daarom ook staan sociale vaardigheden, samenwerken en elkaar (leren) begrijpen centraal. Aan het einde van de reis heb je inzicht in je eigen talenten, heb je jezelf beter leren kennen en heb je meer zelfvertrouwen gekregen zodat je daadwerkelijk trots kan zijn op jezelf en mag stralen als een ster!
Je gaat met 4 tot 8 kinderen samen op ‘Sterrenreis’. We starten de Sterrenreis eerst met een avond voor alle ouders van de kinderen die meegaan op Sterrenreis. Op deze avond informeer ik de ouders over zowel de inhoud van de ‘Sterrenreis’ als over de mate waarin zij betrokken kunnen zijn. Vervolgens komen de kinderen zeven keer, wekelijks anderhalf tot twee uur samen. Elk moment is anders. We gaan samen in de natuur dromen, durven, doen, denken, creëren, praten, lachen, oefenen en ‘zijn’. Zijn wie je wil zijn, zijn wie je bent!

Na afloop van de ‘Sterrenreis’ krijgen de kinderen het boek ‘De Sterrenplukmachine’ en een portfolio mee naar huis. In het portfolio, dat we de ‘persoonlijke reisgids’ zullen noemen, kunnen de kinderen alles wat ze onderweg beleven, zien, maken, leren en belangrijk vinden, beschrijven, tekenen en bewaren.
In onderstaande tabel vind je de precieze data en tijden, locatie en kosten.

Tijd

Inhoud

Locatie

Prijs

Donderdag 21 september’17

 

do 28 september’17

do 5 oktober’17

do 12 oktober’17

do 26 oktober’17

do 2 november’17

do 9 november’17

do 16 november’17

20.00-21.30 uur

 

15.15 uur inloop; aanvang 15.30-17.15 uur

ouderavond

 

7 bijeenkomsten voor de kinderen

Rijndijk 28 in Millingen aan de Rijn

€225 inclusief materiaal

De 4 elementen uit de Sterrenreis

 

Prijzen

Intakegesprek € 50
Kindercoaching € 50
Ouderbegeleiding € 50
Evaluatiegesprek € 50
Beelddenktraining rechts inhalen € 50
De Sterrenreis ( 8 begeleidingsmomenten van 1 uur en 3 kwartier per keer inclusief materiaal) € 225

Ik neem voor alle begeleidingsmomenten minimaal 45 minuten de tijd en alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Vergoeding
Kindercoaching wordt over het algemeen niet vergoed door de verzekering, maar vraag dit gerust bij je eigen zorgverzekering na.

Annuleren van een afspraak
Wanneer een afspraak niet door kan gaan, dan graag uiterlijk 24 uur van te voren annuleren. Afspraken die niet op tijd worden geannuleerd, zal ik in zijn geheel in rekening moeten brengen.

Contact

Marjolein Heijmen Kindercoaching werkt op dit moment op woensdagochtend en donderdagochtend vanuit Leef! Soms kunnen afspraken op een andere dag of op een avond plaatsvinden. Dan zullen de afspraak bij mij thuis zijn.

Praktijk Leef! 
Rijndijk 28
6566 CG Millingen aan de Rijn

Praktijk thuis
Nielingen 43
6566 KH Millingen aan de Rijn

Voor meer informatie, vragen of het maken van een afspraak kunt u contact met mij opnemen via 06 – 200 550 86 of marjolein@leefaanhetwater.nl

Start met typen en druk op enter om te zoeken